Preview Mode Links will not work in preview mode

Poddmottagningen

Dec 19, 2022

Julen närmar sig men den innebär inte alltid bara glädje. För många handlar julen om att samla familjen, men hur hanterar man första julen när en familjemedlem har gått bort? Eller när man står inför döden? Att prata om döden är svårt, men det är väldigt viktigt.


Poddmottagningen har bjudit in Madelen...


Nov 25, 2022

Den lindriga psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper. Både bland män och kvinnor. Varje år tar nära 1 500 människor sitt liv i Sverige, över 70 procent av dessa är män. Frågan är varför män är överrepresenterade och vad är det som gör att pojkar och män inte söker hjälp i tid?

Poddmottagningen...


Oct 24, 2022

Högt blodtryck räknas som av en av våra största folksjukdomar.

Det är så vanligt att så många som hälften Sveriges 65-85-åringar redan drabbats.

Men vad är egentligen högt blodtryck och är det något vi kan förebygga?

Idag har vi bjudit in Mattias Eirefelt, Specialist i allmänmedicin på Capio...


Jun 8, 2022

Hur mår egentligen barn och ungdomar idag? Ser vi att den psykiska ohälsan ökar? Och hur ska man hjälpa någon som mår dåligt? 


Poddmottagningen har bjudit in Emilia Gustad, psykolog på Capio, som varje dag möter barn och ungdomar som mår dåligt. Hon berättar hur barn och ungdomar har det idag och ger oss...


Apr 11, 2022

Hur hänger vattkoppsvirus ihop med bältros, vem bör vaccinera sig och är vattkoppspartyn verkligen en bra idé?

Vår specialistläkare Hossain Nawas berättar om den ökända smittan de flesta av oss haft och hur vi ska tänka när vi drabbas av den vid olika tidpunkter i livet.